Handleiding

Zaventem in kaart

Gemeente Zaventem

Knoppen in de kaartIn- en uitzoomen - dit kan ook met het muiswiel

Standaard extent: zoomt uit naar Zaventem

Mijn locatie: zoomt in op 'mijn locatie' - locatiemodus moet hiervoor wel ingeschakeld staan

Volledig scherm: zet in volledige scherm-modus - druk esc om volledig scherm terug te sluiten

 

Vorige en volgende extent - gaat naar vorig of naar volgend schaalniveau

Knoppenbalk


Zoeken


Geef een adres of plaats in in de zoekbalk.

Selecteer uit de lijst van kandidaten. De kaart wordt ingezoomd op de gekozen plaats.

Standaard kan er op adressen en plaatsen gezocht worden (bv. Kerkdries).

In de meeste loketten kan er ook worden gezocht op de inhoud van het thema: bijvoorbeeld in het loket Jeugd kan er gezocht worden op naam van een jeugdhuis of -vereniging (bv. chiro). Gebruik hiervoor het pijltje om de zoeklaag te kiezen.

Delen


De app delen via mail, facebook, twitter of google+

Basiskaartgalerij


Achtergrondkaart veranderen

Legende


Legende van de kaartlagen weergeven

Lijst met lagen


Lagen zichtbaar of onzichtbaar zetten


Bijkomende mogelijke acties:


Zoomen naar: uitzoomen naar volledige laag

Transparant: transparantie van de laag instellen

Pop-up in- of uitschakelen

Naar boven of beneden verplaatsen: tekenvolgorde bepalen


Bekijken in attribuuttabel: gegevens in tabelvorm bekijken


Meting


Afstand en oppervlakte meten op de kaart in de gekozen eenheid.

Locatie geeft lengte- en breedtegraad weer van punt op de kaart.

Afdrukken


De kaartweergave afdrukken.

Objecten binnen huidige kaartweergave


Aantal objecten die binnen de huidige kaart vallen worden in een lijst getoond met basisinformatie.

Kies je een object in de lijst, wordt deze opgelicht in de kaart.

Zoek objecten


De objecten worden gefilterd op basis van zelf in te geven zoekcriteria (bv. deel van een naam ingeven). De criteria zijn gedefinieerd op basis van de gegevens die in het loket aanwezig zijn.

Info opvragen


Je kan ook info opvragen door simpelweg te klikken op een icoon in de kaart.

Er verschijnt een pop-up met basisinformatie. Soms kan je verder klikken naar een website, een bijkomende fiche of foto's in bijlage.


Bijkomende mogelijke acties bij een pop-up:


Pannen naar object

Een markering toevoegen in de kaart

Bekijken in Attribuuttabel: alle info tonen in tabel

Attribuuttabel tonen/verbergen


Hiermee toon of verberg je de attribuuttabel. Deze geeft alle gegevens weer in tabelvorm.

Mogelijke acties op de tabel:

  • Filteren op kaartextent: enkel de gegevens van de objecten binnen de kaartweergave worden getoond
  • Zoomen naar: zoom naar selectie
  • Selectie opheffen
  • Vernieuwen
  • Filter: zelf een expressie ingeven om gegevens te filteren
  • Kolommen weergeven/verbergen

Bovendien kan je een kolom oplopend of aflopend sorteren.


CONTACT


Gemeente Zaventem Diegemstraat 37

1930 Zaventem

OVER


Inhoud, samenstelling en site in eigen beheer van gemeente Zaventem.

 

www.zaventem.be

INHOUD


De informatie in de kaarten heeft louter informatieve en indicatieve waarde en geen juridisch bindende kracht. Een afdruk van de digitale gegevens is niet rechtsgeldig.

© Gemeente Zaventem 2018